Фирмата разполага с машинен парк за леене под налягане (шприцване) на детайли с грамаж до момента 150гр. С тенденцич да се овеличи през 2020г. до 250гр на детайл