Фирма „Бешкапласт ЕООД” разполага с уреди за механични и термични изпитания на пластмаси, както и прибори за извършване на специфични функционални тестове на произвежданите изделия, съгласно клиентските изисквания.